Alle Termine 2020

Seminare - kalendarisch geordnet


BLOCK Karten-Seminar 04./05.04.2020 Teil 1 bei Augsburg/D

BLOCK Lebensberater-Seminar 25./26.04.2020 Teil 1 bei Augsburg/D

„Fragen ans Universum“ 02./03.05.2020 bei Salzburg/A

Renovating-Seminar 16./17.5.2020 bei Augsburg/D

BLOCK Lebensberater-Seminar 23./24.5.2020 Teil 2 bei Augsburg/D

BLOCK Karten-Seminar 06./07.6.2020 Teil 2 bei Augsburg/D

BLOCK Lebensberater-Seminar 27./28.6.2020 Teil 3 bei Augsburg/D

BLOCK Lebensberater-Seminar 25./26.7.2020 Teil 4 bei Augsburg/D

„Fragen ans Universum“ 22./23.08.2020 in Leipzig/D

BLOCK Karten-Seminar 12./13.09.2020 Teil 1 bei Augsburg/D

„Fragen ans Universum“ 26./27.09.2020 bei Graz/A

„Fragen ans Universum“ 10./11.10.2020 bei Augsburg/D

BLOCK Karten-Seminar 24./25.10.2020 Teil 2 bei Augsburg/D

„Fragen ans Universum“ 14./15.11.2020 in Köln/D

„Fragen ans Universum“ 28./29.11.2020 bei Erfurt/D